Ask question

Ask Questions and Get Answers from Our Community

Answer

Answer Questions and Become an Expert on Your Topic

Contact Staff

Our Experts are Ready to Answer your Questions

FiveM - Stres Scripti / Sistemi + Stres Barı

Mindosh

Owner
Owner
Asistan
4 Eyl 2019
14
7
3
Merhabalar arkadaşlar,

Stress sistemi ile alakalı olarak talepler olduğunu gördüm ve bununla alakalı olarak yardımcı olmaya çalışmak istedim.

Öncelikle stress sistemi bir script olarak atıp çalıştıracağınız bir sistem değil. Stress, açlık ve susuzluktan yola çıkılarak bir fikir sahibinin ortaya çıkardığı bir sistem.

Bu sebeple ilk olarak düzenlememiz gereken script esx_basicneeds olacaktır. Kendi basicneeds kodlarımı stress ile alakalı satırlarını buraya yapıştırıyorum. 99- 110 arasında satırlarda hangi düzeyde ne kadar sallanacağını ve ne kadar oranda hangi sallantıyı yaşayacağını ayarlayabilirsiniz.

Kod:
ESX     = nil
local IsDead = false
local IsAnimated = false

Citizen.CreateThread(function()
  while ESX == nil do
    TriggerEvent('esx:getSharedObject', function(obj) ESX = obj end)
    Citizen.Wait(0)
  end
end)

AddEventHandler('esx_basicneeds:resetStatus', function()
  TriggerEvent('esx_status:set', 'hunger', 500000)
  TriggerEvent('esx_status:set', 'thirst', 500000)
  TriggerEvent('esx_status:set', 'stress', 100000)
end)

RegisterNetEvent('esx_basicneeds:healPlayer')
AddEventHandler('esx_basicneeds:healPlayer', function()
  -- restore hunger & thirst
  TriggerEvent('esx_status:set', 'hunger', 1000000)
  TriggerEvent('esx_status:set', 'thirst', 1000000)
  TriggerEvent('esx_status:set', 'stress', 200000)

  -- restore hp
  local playerPed = PlayerPedId()
  SetEntityHealth(playerPed, GetEntityMaxHealth(playerPed))
end)

AddEventHandler('esx:onPlayerDeath', function()
  IsDead = true
end)

AddEventHandler('playerSpawned', function(spawn)
  if IsDead then
    TriggerEvent('esx_basicneeds:resetStatus')
  end

  IsDead = false
end)

AddEventHandler('esx_status:loaded', function(status)

  TriggerEvent('esx_status:registerStatus', 'hunger', 1000000, '#CFAD0F', function(status)
    return true
  end, function(status)
    status.remove(100)
  end)

  TriggerEvent('esx_status:registerStatus', 'thirst', 1000000, '#0C98F1', function(status)
    return true
  end, function(status)
    status.remove(75)
  end)

  TriggerEvent('esx_status:registerStatus', 'stress', 100000, '#cadfff', function(status)
    return false
  end, function(status)
    status.add(20)
  end)
 
  Citizen.CreateThread(function()
    while true do
      Citizen.Wait(1000)

      local playerPed = PlayerPedId()
      local prevHealth = GetEntityHealth(playerPed)
      local health   = prevHealth
      local stressVal = 0

      TriggerEvent('esx_status:getStatus', 'hunger', function(status)
        if status.val == 0 then
          if prevHealth <= 150 then
            health = health - 5
          else
            health = health - 1
          end
        end
      end)

      TriggerEvent('esx_status:getStatus', 'thirst', function(status)
        if status.val == 0 then
          if prevHealth <= 150 then
            health = health - 5
          else
            health = health - 1
          end
        end
      end)

      TriggerEvent('esx_status:getStatus', 'stress', function(status)
        stressVal = status.val
      end)

      if health ~= prevHealth then
        SetEntityHealth(playerPed, health)
      end

      if stressVal >= 750000 then
        Citizen.Wait(3000)
        ShakeGameplayCam('LARGE_EXPLOSION_SHAKE', 0.35)
      elseif stressVal >= 700000 then
        Citizen.Wait(4000)
        ShakeGameplayCam('LARGE_EXPLOSION_SHAKE', 0.27)
      elseif stressVal >= 600000 then
        Citizen.Wait(5000)
        ShakeGameplayCam('LARGE_EXPLOSION_SHAKE', 0.20)
      elseif stressVal >= 350000 then
        Citizen.Wait(6000)
        ShakeGameplayCam('LARGE_EXPLOSION_SHAKE', 0.07)
      end
    end
  end)
end)
Stressi arttırmak için neleri yaptığında stress artsın ayarı tamamen size kalmış durumda. Artmasını istediğiniz işlemin kodlarının arasında
TriggerClientEvent('esx_status:add', source, 'stress', 100000) kodunu eklemeniz yeterli olacaktır. "100000" değerini siz istediğiniz gibi belirtebilirsiniz.

Düşürmek için ise aşağıda yer alan kodu yazabilirsiniz. Bunu bir yiyecek veya içecekte de kullanabilirsiniz.
TriggerClientEvent('esx_status:remove', source, 'stress', 100000)
 
Üst